Лига радиолюбителей Украины

Новації до Регламенту аматорського радіозв’язку України

Новація — продукт інтелектуальної діяльності людей, у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.

07.2023р

Як відомо з 01 січня 2022 року набрав чинності Закон України "Про електронні комунікації" в якому законодавець поклав обов’язок на НКЕК по розробці Регламенту аматорського радіозв’язку України. Саму НКЕК було створено в лютому 2022 року. На 02 листопада 2022 року НКЕК оприлюднила проект постанови "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України " та згодом на вимогу радіоаматорської спільноти були призначені громадські слухання по пропозиціям та зауваженням до покращення документу.

Ми були запрошені як незалежні експерти до підготовки та опрацювання пропозицій по вдосконаленню Регламенту. Треба відмітити, що виділений час, трохи більше місяця - недостатній для опрацювання всього комплексу питань які виникали до редакції документу. До розгляду, в НКЕК, потрібно було готувати обгрунтовані пропозиції .

В звя’зку з цим було вирішено сконцентрувати основну увагу на питаннях що стосуються можливих варіантів експлуатації АРС . Регламент - це фактично документ можливостей . Кожен радіоаматор вибирає те що йому до вподоби. І настав час до внесення тих новацій якими користуються радіоаматори інших країн.

Паралельно з відпрацюванням формулювань були зібрані та опрацьовані регламенти багатьох країн з основним упором на країни Євросоюзу, а також опрацьовані документи Європейського бюро зв’язку ECO (рекомендації CEPT, комітету з електронних комунікацій, ECC) . Кожна пропозиція до змін проекту Регламенту підкріплювалась декількома посиланнями на регламенти інших країн .

Одночасно потрібно відмітити що НКЕК і УДЦР не могли володіти в повній мірі інформацією про ті специфічні варіанти експлуатації АРС які застосовуються радіоаматорами інших країн. В результаті дискусій під час громадських обговорень проекту Регламенту досягнуто консенсусу по більшості питань. Також НКЕК були виправлені технічні помилки виявлені нами в проекті Регламенту в процесі роботи.

Що стосується питань які не отримали вирішення в новій редакції Регламенту так це підвищення максимального рівня вихідної потужності на КХ та УКХ в тому числі для змагань, дозволу для роботи через геостаціонарний супутник Es'hail-2 (відхилено на час воєнного стану) та наших відчайдушних спроб дозволити радіоаматорам кваліфікації В (NOVICE) роботу SSB в верхній частині двадцятиметрового діапазону.

На заключення хочемо подякувати всім колегам в Україні та закордоном які приймали посильну участь в підготовці матеріалів, комунікації з НКЕК та УДЦР , а також тим які свідомо чи несвідомо показували хибні шляхи до вирішення проблем, але це вже тема іншої публікації. Окрема подяка працівникам НКЕК та УДЦР за набутий досвід на ниві нормотворчої діяльності та спілкування при внесенні змін до проекту Регламенту.

Наші коментарі по окремих пунктах Регламенту аматорського радіозв’язку України, затвердженого Постановою НКЕК No173 від 10.05.2023р.та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 р. за N 1106/401 приведені в додатку.

73! Олександр Ковач, UT7DX (US5D) та Віктор Гончарський US5WE (UW5W)