Лига радиолюбителей Украины

Інші документи

Вимога власника знака для товарів і послуг про припинення порушення (вих. №30 від 12.04.2016)

Степаненку В.А.,
а/с 28, Чернігів, 14000

Вимога власника
знака для товарів і послуг
про припинення порушення

«25» березня 2016 року Державною службою інтелектуальної власності України засвідчено право власності Громадської організації «Ліга радіоаматорів України» на знак для товарів та послуг шляхом видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 210207 (далі - Свідоцтво) з наведеним у ньому, зокрема, копією зображення знака, внесеного до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Оскільки власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору, то повідомляємо, що готові розглянути питання щодо надання права на використання знаку для товарів і послуг, який охороняється Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 210207, особам, що звернуться за укладанням Ліцензійного договору.
Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Власник знаку вправі здійснити захист своїх прав в порядку кримінального та цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 229 Кримінального кодексу України, незаконне використання знака для товарів і послуг або інше умисне порушення права на ці об'єкти, караються штрафом до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається зберігання продукції зі знаком, що використовується без дозволу, введення без згоди власника знаку в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, схожих із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману.

На вимогу власника свідоцтва такі порушення повинні бути припинені, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до абз. другого п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, власник може поставити питання про вилучення товару з цивільного обороту.

Інформуємо Вас, що власник має право на звернення до суду щодо вжиття судової заборони та прийняття рішення про вилучення та знищення обладнання, що використане при порушенні, за рахунок самого порушника, відшкодування збитків щодо всіх типів порушень його права на розпорядження об'єктом інтелектуальної власності, зокрема: припинення виготовлення, продажу, використання знаку для товарів та послуг в Україні, в тому числі через Інтернет, іншого введення об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється Свідоцтвом, в цивільний оборот.

Як Власники вимагаємо негайно припинити будь-які дії, що являють собою несанкціоноване вторгнення у виняткову сферу Власника, зокрема використання в рекламі та розміщення знаку на товарах та продукції, в тому числі особами, які використовували його, не знаючи, що використання чи розміщення знаку відбулося з порушенням прав Власника, враховуючи той факт, що будь-яке несанкціоноване використання зареєстрованого знаку є незаконним.

Статтею 225 Господарського кодексу України встановлено, що у разі, якщо особа, яка використавши знак без згоди Власника, одержала внаслідок цього доходи, то Власник має право вимагати відшкодування як упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи, так і прямих збитків (відновлення порушеного права в судовому та позасудовому порядку). Зазначене правило наділяє нас як Власника правом звернути на свою користь той дохід, який отримано порушником нашого виключного права за весь період незаконного використання знаку для товарів та послуг, що охороняється Свідоцтвом.

Керуючись вищевикладеним, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII 15 грудня 1993 року , Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України,

ВИМАГАЄМО НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ
порушення прав Громадської організації «Ліга радіоаматорів України»
щодо використання знаку для товарів і послуг, який охороняється
Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 210207.

Секретар ЛРУ Лякін А.В.

Завантажити